อันดับ
19th, มีรีวิวเดือนละ 56K รีวิว
Alternative
Kikanshita Yuusha No Gojitsudan
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ