อันดับ
N/A, มีรีวิวเดือนละ 130 รีวิว
Alternative
Terminally-Ill Genius Dark Knight / Time Limited Genius Dark Knight / อัศวินดำล่าท้าเวลา / 余命宣告された天才暗黒騎士 / 絕症天才暗黑騎士 / 身患绝症的天才暗黑骑士 / 시한부 천재 암흑기사
ผู้เขียน
ประเภท
แท็ก
ปีที่เผยแพร่
สถานะ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ